Sinds juni 2020 maakt het museum gebruik van de Nissenhut K1 op de vliegbasis Deelen. Met medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf kon ongeveer 25 m2 in dit gebouw gevuld worden met vliegtuigwrakstukken. Het gaat hier om vondsten die in de jaren negentig werden gedaan door de DAEG, de rechtsvoorganger van het huidige museum.
Slechts een deel van deze vondsten is in het museum geƫxposeerd. Een overig deel is nu in de Nissenhut opgeslagen.

De Nissenhut is een eenvoudig gebouw met een gemetselde voor- en achtergevel. Het dak is uit gebogen golfplaat, naar een ontwerp van de Canadese mijn-ingenieur Peter Nissen. Sinds de Eerste Wereldoorlog zijn ze in grote aantallen gebouwd voor huisvesting en opslag. Nissenhut K1 verscheen in 1965 op de Vliegbasis Deelen maar verloor zijn functie 1995. Het museum kan tenminste drie jaar lang gebruik maken van de Nissenhut.