MISSION STATEMENT

Missie / Visie

Missie

In het Handelsregister is de missie van het museum als volgt beschreven;
“Het opzetten, inrichten en in stand houden van een museum, dat zich richt op de geschiedenis van de vliegbasis Deelen vanaf de oprichting tot heden met in het bijzonder aandacht voor de luchtoorlog boven Nederland in de periode 1940 tot en met 1945”.

 

Visie

“Van een zuivere vrijwilligersorganisatie met zeer beperkte middelen en beperkte openstelling wil het museum op termijn uitgroeien tot een professioneel geleid middelgroot museum dat meer publiek kan bedienen. Daarbij moet het museum zich beter positioneren, zowel tussen de musea in de regio als tussen musea met een gelijksoortige collectie. Voorop staat daarbij dat het karakter en de sfeer van dit unieke museum grotendeels behouden blijft: vrijwilligers zijn en blijven daarbij het hart van het museum”.