Conservering kanon Emil

In juli 2018 is formeel gestart met het project ‘conservering Emil’. Financiering gebeurt grotendeels uit de subsidiemiddelen van de gemeente Ede voor 2018. Straalbedrijf Maassen uit de Harskamp verzorgt het schoonmaak- en straalwerk, net als bij de SGR109 en de Würzburg Riese in het verleden. Het transport van en naar Deelen wordt eveneens gratis door dit bedrijf verzorgd. Weer een mooie vorm van sponsoring in natura! Daarnaast krijgen we op het straalbedrijf een aparte werkplek waar ook naar hartenlust aan het kanon kan worden gewerkt door de eigen museummedewerkers.
Het is de bedoeling dat alle onderdelen van het kanon weer volledig draaibaar en beweegbaar worden. Doel is het Emil de uitstraling te geven dat het net door de eigen bemanning is vernietigd door een explosie in de loop.
Het streven is de conservering in het voorjaar van 2019 ( Herdenkingsjaar 75 jaar Market Garden ) af te ronden. Bij het spuitwerk wordt uitgegaan van het camouflageschema dat bij de opgraving van het kanon in Meinderswijk nog duidelijk zichtbaar was. De naam ‘Emil’ wordt niet meer opnieuw aangebracht omdat dat blijkbaar oorspronkelijk ook niet op het kanon stond. Alle tijdelijk verwijderde registratieplaatjes en instructieplaatje (anti-diefstalmaatregel) worden weer op hun oorspronkelijke plaats terug gebracht. Overigens heeft het bestuur besloten dat het kanon ná de conservering – net als de Würzburg Riese – niet meer permanent buiten komt te staan. Het kanon gaat hoogstens naar evenementen maar wordt daar geplaatst in een overdekte ruimte of in een tent, niet meer in de buitenlucht.